ЦСМП Кърджали

Център за спешна медицинска помощ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

В усложнената епидемиологична обстановка все по важна за нас е Вашата материална и морална подкрепа. Екипите на Центъра за спешна медицинска помощ-Кърджали ежедневно са на първа линия за да Ви окажат помощ при необходимост. Те се нуждаят от предпазни средства за лична защита предвид опасността за тях от заразяване с COVID 19. Благодарим Ви,че се отзовахте на нашия апел за помощ в началото на пандемията. Ще припомним,че ние се обърнахме към Вас с молба граждани и фирми да подпомогнат центъра с финансови средства за закупуване на защитно облекло, предпазни средства за медицинските екипи, медицински консумативи и дезинфектанти, както и дарения в натура, които са необходими за осъществяване на надеждно, качествено и на високо професионално ниво медицинско обслужване на населението на Област Кърджали.

Спешните медици от областта получиха дарения за борбата си срещу корона вируса за близо 30 000 лв.

Центърът за спешна медицинска помощ-Кърджали публикува на страницата си в социалната мрежа подробен отчет за получените дарения във връзка с пандемията от коронавирус. На сметка на ЦСМП-Кърджали са приведени 7170 лв. Даренията в консумативи са на стойност 21 445,20 л.

Всички те бяха употребени по предназначение. Нуждите ни обаче не секват.

Всеки дарителски жест е от огромно значение и с голям принос в общата ни борба срещу разпространението на коронавирусната инфекция.Имаме необходимост от предпазни маски и ръкавици за еднократна употреба,както и защитни престилки.

Парични дарения могат да се правят в банкова сметка:

ОББ АД
BG64UBBS80023300175010
UBBSBGSF

Допълнителна информация може да намерите на фейсбук страницата ни: https://www.facebook.com/ЦСМП-Кърджали-107529267304057/?__tn__=%2Cd%3C-R&eid=ARDn_4KGrlbL5Dm0h3v8KbME9m44aQhKGV0sSnxqFD8ViWMOkoEMv3N63s93qI1Iyi-N5L2lOGCMKcCb

Телефон на контакти: 0361/65940

Благодарим Ви!

Актуални новини