ЦСМП Кърджали

Център за спешна медицинска помощ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ И ПРИЯТЕЛИ, 

В тези тежки за всички нас дни, ръководството на ЦСМП-Кърджали се обръща с апел към Вас, граждани и фирми, за подпомагане на центъра с финансови средства за закупуване на защитно облекло, предпазни средства за медицинските екипи, медицински консумативи и дезинфектанти, както и дарения в натура, които са необходими за осъществяване на надеждно, качествено и на високо професионално ниво медицинско обслужване на населението на Област Кърджали.

Всеки дарителски жест би бил от огромно значение и с голям принос в общата ни борба срещу разпространението на коронавирусната инфекция. 

Информация за постъпилите дарения и отчет за закупените лични предпазни средства ,медицински консумативи и дезинфектанти ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на ЦСМП-Кърджали                  

https://www.facebook.com/ЦСМП-Кърджали-107529267304057/?__tn__=%2Cd%3C-R&eid=ARDn_4KGrlbL5Dm0h3v8KbME9m44aQhKGV0sSnxqFD8ViWMOkoEMv3N63s93qI1Iyi-N5L2lOGCMKcCb

БАНКОВА СМЕТКА

 БАНКА ОББ АД

BG64UBBS80023300175010

UBBSBGSF 

Телефон на контакти: 0361/65940 

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Актуални новини