ЦСМП Кърджали
Център за спешна медицинска помощ

ЦСМП-Кърджали беше съорганизатор на Национална конференция по Спешна медицина