ЦСМП Кърджали
Център за спешна медицинска помощ

Получаване на спешна/ежедневна медицинска помощ чрез насърчаване на иновациите в трансграничния регион Гърция - България