ЦСМП Кърджали
Център за спешна медицинска помощ

Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В ЦСМП – КЪРДЖАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ, може да видите ---> ТУК

"Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения“ съгласно ЗЗЛПСПОИН, може да видите ---> ТУК