ЦСМП Кърджали
Център за спешна медицинска помощ

Вътрешни правила на реда за поддържане на обявените електронни адреси за връзка с граждани,разглеждане на получени въпроси,жалби,сигнали и предложения

Прикачени документи

Информация